Hukuki Bildirimler

Bu web sitesinde yer alan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve herhangi bir konuda yasal tavsiye olarak yorumlanmamalıdır. Bu web sitesi üzerinden bir danışma talep etmek bir avukat-müvekkil ilişkisi oluşturmaz.

GİRİŞ VE KOŞULLARIN KABULÜ

Bkurumsal.com adresinde Gizlilik Politikası’nı (“Gizlilik Politikası”) içeren ve işbu belgeye dahil Edilen bu Hizmet Koşulları (“Koşullar”), B Kurumsal Şirketi ve ilgili şirketleri (“Şirket”, “bize”, “bizim” veya “biz”) ile sizin (“siz” veya “sizin”) aranızda yasal bir anlaşmadır. Toplu şekilde “Hizmet” olarak adlandırılan B Kurumsal hizmetlerini https://Bkurumsal.com adresindeki web sitesine (“Site”) erişim sağlayarak ya da bunları kullanarak; (i) 13 yaşından ve ülkenizdeki minimum dijital reşitlik yaşından büyük olduğunuzu, (ii) yargı alanın içinde reşit olacak yaşta ve üzerindeyseniz, bu Koşulları okuduğunuzu, anladığınızı ve bağlayıcılığını kabul ettiğinizi ve (iii) 13 yaş (veya geçerli olduğu yerlerde minimum dijital reşitlik yaşı) ile yargı alanındaki reşit yaş aralığındaysanız, yasal vasinin bu Koşulları incelediğini ve kabul ettiğini kabul etmiş olursunuz.

Şirket, yasalarda meydana gelen değişiklikler veya B Kurumsal üzerinde yapılan geliştirme çalışmalarını yansıtmak gibi amaçlarla, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bu koşulları güncelleme hakkına sahiptir. Eğer bu değişiklikler sizin B Kurumsal kullanımınızı veya yasal haklarınızı etkilerse değişiklikleri yapmadan en az on gün önce sizi haberdar edeceğiz. Aksi tarafımızca belirtilmediği sürece, biz yapılan modifikasyonları duyurduktan sonra Hizmeti kullanmaya devam etmeniz, bu değişiklikleri kabul ettiğiniz ve onayladığınız anlamına gelecektir.

ÜRÜN VE HİZMETİ KULLANMA HAKLARI

Hizmet, belirli yazılımlara ve/veya Şirketten satın alabileceğiniz diğer içeriklere de erişmenize izin verebilir. Bu Koşullara uymanız şartıyla Şirket, Hizmeti kullanmak ve Hizmete erişmek üzere size sınırlı, geri alınabilir, özel olmayan, devredilemeyen, alt yetkilendirmeye uygun olmayan bir yetki verir. Siz de şunları yapmamayı (yapmaya çalışmamayı) kabul edersiniz: (i) Bu Koşullarda açıkça belirtilenlerin dışında bir amaçla Hizmeti kullanmak; (ii) bu Koşullarda açıkça izin verilen durumların haricinde Hizmeti veya bir kısmını kopyalamak, uyarlamak, değiştirmek, buradan türetilmiş çalışmalar hazırlamak, dağıtmak, lisanslandırmak, satmak, devretmek, açıkça sergilemek, açıkça gerçekleştirmek, yaymak, internet üzerinden canlı olarak yayınlamak, yayınlamak, herhangi bir kaynak kodunu öğrenmeye çalışmak, tersine mühendislik yapmak, geri derlemek, farklı şekilde göstermek veya (iii) Hizmet üzerinde veri madenciliği, robotları, örümcekleri veya benzeri veri toplama ve çıkarma araçları kullanmak.

İşbu Koşullarda açıkça verilen izinler ve haklar hariç olmak üzere, Şirket ve lisans sağlayıcılarının sahip olduğu ya da kontrol ettiği herhangi bir fikri mülkiyet hakkı uyarınca ya da dolaylı olarak hiçbir yetki ya da hak tarafınıza verilmez.

Şirketin tebliğ ederek ya da etmeden Hizmeti (ya da Hizmetin herhangi bir kısmının) geçici ya da kalıcı olarak değiştirme ya da Hizmete devam etmeme hakkı saklıdır. Şirketin bununla sınırla olmamak kaydıyla Koşulların ihlali dâhil olmak üzere herhangi bir sebeple tebliğde bulunmadan herhangi bir kullanıcının Hizmetlere erişimini reddetme hakkı saklıdır. Bu Koşulları ihlal ederseniz, Şirketin söz konusu ihlale ilişkin size bir uyarıda bulunma ya da Hizmeti kullanarak oluşturduğunuz herhangi bir Hesabınızı ya da tüm Hesaplarınızı derhal sonlandırma ya da askıya alma hakkı saklıdır. Şirketin Hesabınızı/Hesaplarınızı sonlandırmadan ya da askıya almadan önce size bildirimde bulunması gerekmediğini kabul ediyorsunuz.

HESABINIZ

Oturum açma bilgilerinizden ve oturum açma bilgilerinizin kullanılması ya da Hizmetteki hesabınızdaki (“Hesap”) herhangi bir faaliyetten kaynaklanan herhangi bir faaliyetten sorumlusunuz. Uygulama ya da Hizmeti başlattıktan sonra, hâlihazırda bir hesabınız yoksa bir kullanıcı adı ya da bazı durumlarda bir şifre alarak bir hesap oluşturmanız istenecektir. Belirli uygulamalara ya da özelliklere erişmek ya da bunları kullanmak için geçerli bir e-posta adresi ya da başka bilgilerinizi vermeniz talep edilebilir. Kayıt olurken ya da başka zamanlarda bize sağlamış olduğunuz bilgilerin doğru, kesin, güncel ve tam olduğunu temsil ve garanti ediyorsunuz. Takdirimize bağlı olarak ve sizlere herhangi bir yükümlülük getirmeksizin herhangi bir kullanıcı adını kabul etmeme ya da kullanıcı adınızı sonlandırma ya da kullanıcı adının kullanımını engelleme hakkımız saklıdır.  E-posta adresinizin daima doğru ve güncel olmasını sağlayın. Sizin Hesap oluşturmadan Uygulamayı kullanmanıza imkân sağlamamız durumunda Uygulamayla bağlantılı kullanım için seçtiğiniz herhangi bir kullanıcı adı oturumunuz sona erdiğinde diğer kullanıcılara açık olacaktır. Oturum açma bilgilerinizin gizliliğinden sorumlusunuz ve bilgilerinizin kullanılması yoluyla ya da Hesabınız üzerinden meydana gelen tüm faaliyetlerden tamamen sorumlusunuz. Oturum açma bilgilerinizin gizliliğinin kalktığını düşündüğünüzde ya da Hesabınızın yetki dışı kullanıldığından şüphelendiğinizde, bizi derhal bilgilendirmeyi kabul ediyorsunuz. Bilgilerinizin yetki dışı kullanımından kaynaklanan herhangi bir kayıp ya da zarardan sorumlu olmayacağımızı kabul ediyorsunuz.

HABERLEŞMELER

E-posta, metin veya mobil anlık bildirimler ya da Hizmet üzerinden bildiri ve mesajlar gibi bizden elektronik olarak haberler almanız için bunu kabul etmiş olmanız gerekir. Doğrudan gönderilen pazarlama mesajları için daima önce sizin onayınızı alacağız ve bu onayı geri çekmenizi kolaylaştıracağız.

Hizmeti kullanarak ya da bize bilgi sağlayarak, Hizmet kullanımınızla ilgili güvenlik, gizlilik ve idari konularda sizinle elektronik olarak iletişim kurabileceğimizi ve B Kurumsal’ın size elektronik olarak sağlamış olduğu tüm anlaşmalar, bildiriler, açıklamalar ve diğer iletişimlerin tüm yasal koşulları, bu iletişim biçimleri yazılıymışçasına karşıladığını kabul ediyorsunuz.

Hizmet kullanımınız talep edilmeyen pazarlama mesajları ya da yayınları göndermeyi kapsamayacağını kabul ediyorsunuz. Spam gönderenlerin ve sistemi istismar edenlerin Hizmeti kullanmalarını engellemek için çeşitli yollara başvurabiliriz. Spam’in Hizmetten kaynaklandığını düşünüyorsanız, lütfen derhal bize info@BKurumsal.com adresinden bir e-posta gönderin.

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Sizin İçeriğiniz haricinde toplu olarak “Hizmet Malzemeleri” olarak anılan ve Hizmetin parçası olan tüm malzemelerdeki haklar, unvan ve menfaatler (bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tasarımlar, metin, grafik, resim, video, bilgi, uygulamalar, yazılım, müzik, ses ve diğer dosyalar ile bunların seçilmesi ve düzenlenmesi dahil olmak üzere) Şirket ile aranızda olduğu üzere Şirket ve/veya üçüncü taraf lisansçılara aittir. Hizmet Malzemelerini indirerek ya da herhangi bir Sanal Para ya da Sanal Varlık satın alarak (her biri aşağıda tanımlandığı üzere) herhangi bir şekilde mülkiyet hakkı edinmeyeceğinizi anlayıp kabul ediyorsunuz. Bizim önceden açıkça belirtilen yazılı onayımız olmadan, herhangi bir şekilde veya herhangi bir yolla, bütün olarak ya da parça parça Hizmet Malzemelerini değiştirmeyeceğinizi, kopyalamayacağınızı, dağıtmayacağınızı, düzenlemeyeceğinizi, çoğaltmayacağınızı, yeniden yayınlamayacağınızı, indirmeyeceğinizi, temizlemeyeceğinizi, göstermeyeceğinizi, göndermeyeceğinizi, yaymayacağınızı ya da satmayacağınızı kabul ediyorsunuz. Hizmeti kullanarak ya da Şirket tarafından Hizmet üzerinde bildirilen Hizmet Malzemelerine ya da bunlardan türemiş çalışmalara erişim sağlayarak herhangi bir mülkiyet hakkı edinmediğinizi kabul ediyorsunuz. Bu Koşullar ile açıkça verilmeyen tüm haklar Şirket ve lisans sağlayıcıları tarafından saklıdır ve işbu belge kapsamında itiraz hakkının düşmesi, dolaylı yollar ve başka yollar aracılığıyla hiçbir yetki verilmez.

İÇERİĞİNİZ

Tarafınızdan Hizmete yüklenen herhangi bir veri, grafik, fotoğraf ile bunların seçilmesi ve düzenlenmesi ve herhangi başka materyaller “Sizin İçeriğiniz”dir. “İçeriğinizin” size özgü olduğunu ve Şirketin hak veya yetki kullanmasından kaynaklanan ve Şirket’in üçüncü taraf yükümlülük veya sorumluluklarına maruz kalmaksızın bu Koşullardaki tüm hak ve yetkileri verme hakkı da dâhil olmak üzere söz konusu içeriğe ilişkin haklara yalnızca sizin sahip olduğunuzu temsil ve garanti ediyorsunuz. İçeriğinizin tamamı sadece sizin sorumluluğunuzdur ve Şirket yüklediğiniz, gönderdiğiniz ya da başka şekillerde erişime açtığınız herhangi bir materyalden sorumlu değildir. Hizmetteki İçeriğinizi yükleyerek, dağıtarak, yayarak ya da başka şekillerde kullanarak, bize Hizmetin çalıştırılması ve sağlanması ile bağlantılı olarak İçeriğinizi kullanma, tutma, çoğaltma, değiştirme, uyumlaştırma, yayımlama, çevirme, dağıtma, gerçekleştirme, gösterme ve İçeriğinizden türemiş başka çalışmalar oluşturma konusunda daimi, özel olmayan, aktarılabilen, telifsiz, alt lisans için uygun ve dünya çapında geçerli bir yetki veriyorsunuz. Şirket gönderilen herhangi bir kullanıcı içeriğinin doğruluğu, niteliği ya da bütünlüğünü garanti etmez. Hizmeti kullanarak, hakaret içerikli ya da itiraz edilebilir olarak gördüğünüz malzemelere maruz kalabileceğinizi anlayıp kabul ediyorsunuz. Bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla herhangi bir kullanıcı içeriğinde yer alan hatalar ya da kullanıcı içeriğinin kullanılmasından kaynaklanan herhangi bir kayıp ya da zarar dahil olmak üzere herhangi bir kullanıcı içeriğinden hiçbir şartta Şirket’in sorumlu tutulamayacağını kabul ediyorsunuz. Şirket’in herhangi bir sebepten ya da hiçbir sebep bulunmaksızın bildirim yaparak ya da yapmayarak İçeriğinizi Hizmetten çıkarma ya da kalıcı olarak silme hakkı saklıdır. info@BKurumsal.com adresine e-posta gönderme yoluyla bu Koşulları ihlal ettiğini düşündüğünüz kullanıcı içerikleri ya da diğer uygunsuz kullanıcı davranışları hakkında Şirketi bilgilendirebilirsiniz.

DAVRANIŞ VE KULLANIM KURALLARI

Hizmet; diğer Hizmet kullanıcıları ile iletişim kurmanızı sağlamak üzere tasarlanan forumlar, topluluklar ya da sohbet alanları (“İletişim Kanalları”) gibi iletişim kanalları sağlar. Şirketin bu iletişim kanallarını izleme gibi bir yükümlülüğü yoktur. Fakat Hizmetin sağlanması ile bağlantılı olarak bunu yapabilir. Ayrıca, Şirket herhangi bir sebeple herhangi bir bildirimde bulunarak ya da bulunmayarak herhangi bir zamanda herhangi bir İletişim Kanalına erişiminizi sonlandırabilir ya da askıya alabilir. İletişim Kanallarında yer alan herhangi bir kullanıcı içeriğinin (bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla kullanıcılar tarafından gönderilen malzemeler, sohbetler, bildirimler dâhil olmak üzere) tarafımızca onaylanmış ya da kontrol edilmiş olmadığını kabul ediyorsunuz. Şirket hiçbir koşulda İletişim Kanalları içindeki herhangi bir faaliyetten sorumlu tutulamaz. Şirket, sizin İletişim Kanallarında paylaştığınız bilgilerden veya diğer kullanıcıların faaliyetlerinden sorumlu değildir. Sizin Hizmet kullanımınızın bir şartı olarak ve bu Koşullar kapsamında diğer yükümlülüklerinizi sınırlandırmaksızın Hizmette öngörülen herhangi ek sınırlama ya da kuralın (uygulamaya özgü kurallar gibi) yanı sıra, bu Koşullarda ve Topluluk İlkelerimizde öngörülen sınırlamalar ve kurallara uymayı kabul ediyorsunuz. Örneğin, şu amaçlarla Hizmet’i kullanmamayı kabul ediyorsunuz:

  • Topluluk İlkelerimizde ana hatlarıyla belirtildiği üzere başka sebeplerle itiraz edilebilir olan bilgileri göndermek, yüklemek, yaymak ya da başka şekilde dağıtmak;
  • herhangi bir kişiyi karalamak, iftira atmak, komik duruma düşürmek, bu kişiyle alay etmek, bu kişiyi takip etmek, tehdit etmek, taciz etmek, korkutmak ya da istismar etmek;
  • hileli veya yasa dışı ya da B Kurumsal veya başka bir kullanıcı için zararlı olabilecek herhangi bir eylemde bulunmak;
  • virüs, Truva atı, solucan, iptal botu (cancelbot), virüslü dosya veya veri ya da Hizmet’in işleyişine veya diğer kullanıcıların bilgisayarlarına zarar verebilecek benzer diğer yazılım veya programları içeren dosyaları yüklemek veya yaymak (veya yüklemeye veya yaymaya çalışmak) ya da bu yönde bir eylemde bulunmak;
  • her türlü telif hakkı, ticari marka, patent, ticari sırrı veya tarafların diğer haklarını (gizlilik veya propaganda hakkı dâhil) ihlal edecek şekilde Hizmet aracılığıyla erişilebilir olan her türlü bilgiyi kullanmak, yüklemek, yaymak, dağıtmak veya başka bir şekilde erişilebilir hale getirmek dâhil olmak üzere tarafların sözleşmesel, kişisel, fikri mülkiyet hakları veya başka haklarını ihlal etmek;
  • diğer üyelerden şifre ya da benzer özel bilgileri elde etmeye çalışmak;
  • bize yanlış bildirimde bulunmak için destek kanalları veya şikâyet butonlarını uygunsuz şekilde kullanmak;
  • geçerli lisans anlaşmalarını ihlal edecek şekilde “otomatik” yazılım programları, “makro” yazılım programları ile diğer “hile özellikli” yazılım programları geliştirmek, dağıtmak veya diğer üyeleri açıkça bilgilendirmek ya da
  • istenmeyen bir avantaj sağlayabilen herhangi bir oyun hatası, yanlışlık veya açıktan (bug) faydalanmak veya bunlardan birini dağıtmak veya diğer üyeleri bunlara ilişkin açıkça bilgilendirmek veya geçerli yasa ve mevzuatlardan birini ihlal etmek veya bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla hackleme, crackleme veya sahte yazılım, ifşa edilmiş hesaplar, Hizmet’e ilişkin hile veya hack dağıtma dahil olmak üzere bir yasa dışı faaliyeti yaymak veya teşvik etmek.

Bu kullanım kuralları kapsamlı olacak şekilde hazırlanmamıştır ve Koşullar, Topluluk İlkelerinin ihlali veya Hizmet’in uygunsuz kullanımı olarak gördüğümüz her şeyi belirleme ve hesabınızın sonlandırılması ve Hizmet’e ilerideki katılımınızın engellenmesi dâhil olmak üzere gerekli adımları atma hakkımız saklıdır.

GERİ BİLDİRİM

Hizmetin geliştirilmesi için (yazılı veya sözlü olarak) geri bildirimde bulunmak, yorum yapmak veya öneride bulunmak (“Geri Bildirim”) isterseniz; (a) Geri Bildirim’i açıkça paylaşma hakkına sahip olduğunuzu, (b) Geri Bildirim’in hiçbir kişi veya kurumun haklarını ihlal etmediğini ve (c) Geri Bildirim içinde hiçbir üçüncü şahıs veya şahıslara ait gizli ya da tescilli bilgi olmadığını temsil ve garanti edersiniz.

Bize herhangi bir Geri Bildirim göndererek ayrıca; (i) söz konusu Geri Bildirim’e ilişkin açık veya dolaylı hiçbir gizlilik yükümlülüğümüzün olmadığını kabul etmiş olursunuz, (ii) Geri Bildirim’e benzer bir fikrin zaten dikkate aldığımız veya geliştirme aşamasındaki bir fikir olabileceğini kabul etmiş olursunuz, (iii) bize Geri Bildirim’i kullanmaya, değiştirmeye, ondan türetilmiş başka işler yapmaya, yayınlamaya, yaymaya ve ona alt lisans vermeye yönelik geri alınamaz, özel olmayan, telifsiz, süresiz, dünya genelinde geçerli bir lisans vermiş olursunuz ve (iv) bu tarz bir Geri Bildirim’de yer alabilecek tüm manevi haklardan B Kurumsal ve onun kullanıcıları nezdinde geri alınamaz şekilde vazgeçersiniz. Bu Geri Bildirim bölümü, sizin hesabınız veya Hizmetler herhangi bir nedenle kapandıktan sonra da varlığını sürdürecek.

ÜÇÜNCÜ TARAF İÇERİĞİ

Hizmet Sağlamamıza yardımcı olması için üçüncü taraf hizmetleri kullanıyoruz. Fakat böyle bir kullanım bu üçüncü taraf hizmetleri onayladığımız ya da bu hizmetlerden ya da bu hizmetlerin eylemlerinden sorumlu olduğumuz anlamına gelmez. Ayrıca, Hizmet size hizmet sağlanması sürecini kolaylaştırmak için üçüncü taraf web sitelerine bağlantı ile yönlendirebilir. Bu bağlantıları kullanırsanız, Hizmetten ayrılmış olursunuz. Kullanacağınız bu tarz üçüncü taraf hizmetlerinin söz konusu üçüncü taraflarca belirlenen koşullar ve gizlilik politikası uyarınca yönetileceğini lütfen unutmayın. Bu üçüncü taraf web sitelerinin bazıları bizden alınan yetki kapsamında Hizmet Malzemelerini kullanabilir. Söz konusu üçüncü taraf web siteleri ile ilişiğimiz olup olmadığına bakılmaksızın, söz konusu üçüncü taraf web siteleri, onların ürünleri ya da hizmetlerine sponsor olan kuruluşlar ya da bu üçüncü taraf web sitelerini onaylamıyoruz ya da bunlardan sorumlu değiliz. Üçüncü taraf web sitesinde ya da aracılığıyla yaptığınız herhangi bir işlem sonucunda ya da Hizmette herhangi bir üçüncü taraf reklam bulunması sonucunda meydana gelen her türlü kayıp ya da zarardan sorumlu olmadığımızı kabul ediyorsunuz.

KULLANICI İHTİLAFLARI

Hizmetin diğer kullanıcıları ve Hizmet aracılığıyla iletişim kurduğunuz diğer taraflarla olan etkileşiminizden yalnızca siz sorumlusunuz. İşbu belge ile Şirket Hizmet kullanımınıza ilişkin olarak size ya da üçüncü bir tarafa karşı her türlü yükümlülüğü reddeder. Şirketin –zorunlu olmasa da- sizle diğer Hizmet kullanıcıları arasındaki ihtilafları yönetme hakkı saklıdır.

TELİF HAKKI

Telif hakkı ihlali olacak şekilde eserinizin kopyalandığını ya da başka bir şekilde fikri mülkiyet haklarınızın ihlal edildiğini düşünüyorsanız, aşağıda belirtilen prosedüre uygun olarak ihlal iddianıza ilişkin Şirket’i bilgilendirmelisiniz. Şirket ihlal iddiasına ilişkin bildirimleri işleme sokup inceleyecek ve herhangi bir ihlal iddiası ya da gerçekleşmesi ile bağlantılı olarak Dijital Milenyum Telif Hakları Yasası (“DMCA”) ve diğer geçerli fikri mülkiyet kanunları kapsamında gerekli adımları atacaktır. Telif hakkı ihlali iddiasına ilişkin bir bildirim info@BKurumsal.com adresinden e-posta ile gönderilmelidir.

Hizmetler üzerindeki herhangi bir İçerik, bilgi veya iletişimin bir telif hakkını ihlal ettiğine yönelik yanlış bir ihlal bildirimini kasten gönderirseniz oluşan zararlardan ve avukatların ücretlerinden siz sorumlu tutulabilirsiniz.

KVKK ve diğer geçerli kanunlar uyarınca, Şirket uygun koşullarda ve Şirket’in yegâne takdir yetkisine bağlı olarak, ihlal tekrarı yapan kullanıcıları sonlandırma politikası benimsemiştir. Ayrıca, Şirket sadece kendi takdirine bağlı olarak, ihlal tekrarının söz konusu olup olmadığına bakılmaksızın başkalarının fikri mülkiyet haklarını ihlal eden kullanıcıların Hizmet erişimini sınırlandırabilir ya da üyeliklerini sonlandırabilir.

GARANTİ REDDİ

Hizmetler ve hizmet malzemeleri; bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ticarete elverişlilik, özel amaca uygunluk, unvan ve ihlal durumunun olmaması konularında dolaylı garantiler dahil olmak üzere, açık ya da dolaylı her türlü garanti olmaksızın “olduğu gibi” ve “mevcut haliyle” sağlanmaktadır. Hizmetleri kullanmak tamamen sizin sorumluluğunuzdur. ayrıca, şirket iyi bir kullanıcı deneyimi sağlamaya çalışsa da, hizmetlerin daima güvenli ya da hatasız olacağını ya da daima gecikmesiz, aksamasız ya da kusursuz olacağını temsil ya da garanti edemeyiz ve etmiyoruz.

YÜKÜMLÜLÜK SINIRLAMASI

Kanunların izin verdiği azami ölçüde; garanti, sözleşme, haksız fiil ya da herhangi başka bir yasal teoriye dayalı olup olmadığına bakılmaksızın ve şirkete bu zarar olasılığı hakkında tavsiyede bulunulup bulunulmadığına bakılmaksızın, hizmeti ya da hizmette yer alan, hizmet üzerinden ulaşılan ya da hizmetten indirilen diğer malzemeleri kullanmanızdan kaynaklanan, herhangi bir kayıp kar ya da veri dâhil olmak üzere, herhangi bir dolaylı, arızi, özel, cezai zarar ya da başka bir dolaylı zarardan dolayı hiçbir koşulda şirket size ya da herhangi üçüncü bir tarafa karşı yükümlü olmayacaktır. Bu koşullardaki sınırlamalar ve red hususları geçerli kanun uyarınca hariç tutulamayan yükümlülüğü sınırlandırma ya da hakları değiştirme anlamına gelmez. Bazı yetki alanları dolaylı garantilerin hariç tutulmasına ya da arızi ya da dolaylı zararlara ilişkin yükümlülüğün sınırlandırılmasına izin vermez. Bu da, yukarıda bahsi geçen redler ve sınırlandırmaların size uygulanmayabileceği anlamına gelmektedir. Bu yetki alanlarında, B Kurumsal’ın yükümlülüğü kanunların izin verdiği azami ölçü ile sınırlı olacaktır.

Şirketin bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Sizin İçeriğiniz ya da herhangi bir üçüncü tarafın karalayıcı, kırıcı ya da yasa dışı eylem de dahil olmak üzere kullanıcı içeriğinden dolayı yükümlülüğü olmayacağını ve yukarıda bahsi geçen sebeplerden kaynaklı tehlike ya da zararın tamamen size bağlı olduğunu özellikle kabul ediyorsunuz.

ZARARIN ÖDENMESİ

Aşağıdaki hususlardan veya hususlarla bağlantılı olarak meydana gelen makul avukatlık ücretleri dâhil olmak üzere herhangi bir kayıp, yükümlülük, iddia, talep, zarar, masraf ve harcamayı tazmin etmeyi ve tüm bunlara karşı Şirketi masun görmeyi kabul ediyorsunuz: (i)Hizmeti kullanımınız ve Hizmete erişiminiz; (ii)Bu Koşullardan herhangi birini ihlaliniz; (iii)bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla herhangi bir telif hakkı, mülkiyet veya gizlilik hakkı veya herhangi bir üçüncü taraf anlaşma dâhil olmak üzere; herhangi bir üçüncü tarafın hakkını ihlal etmeniz veya (iv) İçeriğinizin tamamı veya Hesabınızdaki bilgilerle Hizmet üzerinden veya aracılığıyla gönderdiğiniz veya paylaştığınız diğer tüm bilgiler. Bu bölümde kullanıldığı üzere, “siz” kelimesi şifrenizi kullanarak Hizmete erişim sağlayan herkes anlamına gelir.

SATIŞ KOŞULLARI

Hizmet; Sanal Para ya da Sanal Varlık elde etmek için yasal para (yani, “gerçek para”) kullanarak bir ücret ödemenizi gerektirebilecek şekilde sanal para (“Sanal Para”) ya da sanal varlık (“Sanal Varlık”) elde etme fırsatını sağlar. Sanal Para satın almanız kati bir eylemdir ve geri ödenmez ve Şirket’in ya da platform sağlayıcının takdirine bağlı olan durumlar hariç değiştirilebilir ve devredilebilir. Hizmet dışında Sanal Para satın alamaz, satamaz ya da değiş tokuş yapamazsınız. Bunlardan birini yapmak Koşulların ihlali anlamına gelir ve Hizmet ve/veya yasal işlem ile Hesabınızın sonlandırılması ile sonuçlanabilir. Şirket takdir yetkisine bağlı olarak Sanal Para ve/veya Sanal Varlıkları değiştirme, yönetme, kontrol etme ve/veya ortadan kaldırma hakkına sahiptir. Sanal Varlıkların ücretleri ve kullanılabilirlikleri herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değişikliğe tabidir. Söz konusu hakların uygulanması konusunda size ya da herhangi üçüncü bir tarafa karşı herhangi bir yükümlülüğümüz bulunmamaktadır. Yalnızca Hizmet Sanal Varlıkları ve Sanal Para içinde kullanmak üzere kazandığınız, satın aldığınız ya da Şirket tarafından yetkilendirilerek elde ettiğiniz sınırlı, kişiye özel, devredilemez, alt yetkilendirmeye uygun olmayan bir izne sahipsiniz. Hizmet içinde görünen ya da kaynaklanan söz konusu Sanal Varlık ya da Paralara ilişkin başka hiçbir hak, unvan ya da menfaatiniz bulunmamaktadır.

Bazen sizin kullandığınız tarayıcı, donanım, yazılım veya diğer teknolojiler nedeniyle Hizmet üzerinde yer alan belirli bilgiler yanlış, eksik veya hatalı olabilir veya hatalı gibi görünebilir. B Kurumsal, öncesinde bir bildirimde bulunmak konusunda özgür bir şekilde, ürünlerin ve/veya hizmetlerin açıklamalarını ya da referanslarını değiştirme; ürün veya hizmetin mevcut miktarını sınırlama; herhangi bir kuponun, promosyon kodunun veya diğer benzer promosyonların karşılığını ödeme veya bir karşılık ödemeyi reddetme; ve/veya herhangi bir ziyaretçiye bir ürün veya hizmet sunmayı ya da ziyaretçinin Hizmet’i kullanmasını reddetme haklarına sahiptir.

Bir ürün mevcut olmadığında ve sınırlı bir promosyon teklifi sunduğumuzda olduğu gibi tekrar sağlanamayacak olduğunda söz konusu ürünü zamanında Hizmet’ten kaldırmaya çalışacağız, ancak bu konuda hiçbir garanti vermiyoruz. Hizmet üzerinde belirttiğimiz fiyatlar konusunda bazen hatalar yapabiliriz. Eğer bir ürünün asıl fiyatı liste fiyatından daha yüksek olursa ya ürünü liste fiyatından sunacağımızı onaylayacağız ya da siparişinizi iptal edip sizi bu durumdan haberdar edeceğiz.

Başlıca kredi kartlarını, belirli hesap kartlarını ve/veya Hizmet aracılığıyla zaman zaman kullanımınıza sunabileceğimiz diğer ödeme türlerini (“Ödeme Yöntemi”) kabul ediyoruz. Size bir üçüncü taraf uygulama mağazasından veya diğer ödeme hizmetlerinden ödeme yapma imkanı da sunabiliriz. Bu firmaların koşullarına ve size sunabilecekleri diğer tüm gerekliliklere uymayı kabul edersiniz. Bir sipariş vererek B Kurumsal veya onun belirlediği ödeme işlemcisinin belirttiğiniz hesaptan satın alım miktarını kesmesine izin vermiş olursunuz.

Sadece kendi takdir yetkimize dayanarak, vermiş olduğunuz iletişim bilgileriyle size haber vererek veya bir ödeme yapmayı denediğinizde size bir bildirim sunarak ödemenizi herhangi bir zamanda iptal edebiliriz. Şu gerekçeler de dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bir ödemeyi iptal edebilir veya gelecekte ödemeler yapmanızı engelleyebiliriz: (i) Hizmeti, kart ağı kuralları ve yönetmelikleri de dahil olmak üzere, yürürlükteki bir yasayı veya yönetmeliği ihlal edecek şekilde kullanmaya kalkışırsanız; (ii) Hizmeti bu Koşulları ihlal edecek şekilde kullanırsanız; (iii) bir ödeme konusunda hileli, yasa dışı veya uygun olmayan bir faaliyet olduğundan şüphelenirsek; (iv) sadece kendi takdir yetkimizle, ödemelerinizde aşırı çelişkiler, yüksek çevrim oranları veya nispeten yüksek bir kayıp riski bulunduğunu tespit edersek; veya (v) bir soruşturmada iş birliği yapmazsanız ya da istenildiğinde ek bilgi vermezseniz.

Vergiler. Belirtilen fiyatlara satış ve kullanım vergileri dahil olmayabilir. Eğer vergiler dahil edilmemişse, yaptığınız satın alımın vergilerini ödemekle yükümlüsünüz. Satın alımınıza ilişkin ödememiz veya toplamamız gereken tüm vergileri sizden tahsil etme hakkına sahibiz.

Üretici SKLS’leri ve Diğer Koşullar. Sipariş verdiğiniz ürünü kullanmadan önce bir son kullanıcı lisans sözleşmesini (SKLS) veya üretici tarafından oluşturulan diğer koşulları kabul etmeniz gerekebilir. Sipariş verdiğiniz üründe bir SKLS veya diğer koşullar da bulunabilir.

ANLAŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

Bir anlaşmazlık yaşanması durumunda, bize söz konusu anlaşmazlığı bildirmeyi kabul etmiş olursunuz. Bu bildirimde anlaşmazlığın kısa, yazılı bir açıklaması, istenen çözüm ve bunu veren kişinin iletişim bilgileri yer almalıdır. Bu tarz tüm bildirimleri info@BKurumsal.com adresine e-posta ile ulaştırmanız gerekir.

Taraflar herhangi bir anlaşmazlık, hak talebi, soru veya fikir ayrılığını birbirlerine danışarak çözmek için ellerinden geleni yapacaklarını ve taraflardan birinin dava açması veya hakem heyetine başvurması durumunda bunu iyi niyetli bir müzakere gerçekleştirmek için yapacağını kabul ederler.

Taraflar ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklar konusunda İstanbul Anadolu Adliye Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili ve görevli olduğunu kabul ederler.

ULUSLARARASI KULLANIM; DIŞA AKTARIM KONTROLLERİ

Varsa, hizmet ve geçerli verilerin aktarılması ile bağlantılı olarak mevcut olan yazılım Türkiye’nin dışa aktarma kontrollerine tabidir. Hizmet üzerinden hiçbir yazılım indirilemez ya da başka bir yolla dışa aktarılamaz ya da Türkiye dışa aktarım kanunlarını ihlal ederek yeniden dışa aktarılmaz. Yazılımı indirmek ya da kullanmak sizin kendinize ilişkin bir tehlike yaratır. İnternet’in küresel doğasının farkında olarak, ilgili olduğu üzere çevrimiçi eylem ve kabul edilebilir içerik dâhil olmak üzere Hizmet’i kullanmanıza ilişkin yerel tüm kurallar ve kanunlara uymayı kabul ediyorsunuz.

GENEL

Hizmeti ziyaret etmek ya da kullanmak yoluyla, kanuni ihtilaf ilkelerine ve bulunduğunuz yere bakılmaksızın Türkiye ve KVKK Yasalarının bu Koşullar ile siz ve Şirket arasında meydana gelebilecek her türlü ihtilafı belirleyeceğini kabul ediyorsunuz.

Bu Koşullar altında Şirkete verilen hakların ve oluşturulan yükümlülüklerin benzersiz ve değiştirilemez bir doğası olduğunu kabul ediyorsunuz. Bu özelliğin kaybı Şirket’in çabuk ve telafisi mümkün olmayan bir zarara uğraması ile sonuçlanabilir. Telafisi mümkün olmayan zarara ilişkin hukuki çözüm yolları yetersizdir. Bu sebeple, mevcut durumda ya da öncesinde bir ihlaliniz söz konusu olursa, Şirket ihtiyati veya başka parasal olmayan tedbir isteme hakkına sahip olur (herhangi bir teminat ya da güvence bildirmeye gerek olmaksızın). İhtiyati tedbir ya da diğer parasal olmayan tedbirlerden biri için geri dönülemez şekilde tüm haklarınızdan feragat edersiniz.

Bu Koşullar, Hizmet’i kullanımınız ve buna ilişkin başka her türlü hususla ilgili olarak Şirket ile aranızda tüm anlaşmayı oluşturmaktadır ve Şirket tarafından Hizmet üzerinden açıkça belirtilmediği sürece tarafınızdan değiştirilemez. Bağlı kuruluşlara ya da üçüncü taraflara ait hizmetleri, üçüncü taraf içeriğini ya da üçüncü taraf yazılımını kullandığınızda uygulanan ilave hüküm ve koşullara tabi olabilirsiniz.

Şirket’in bu Koşullardaki herhangi bir hakkı ya da hükmü yerine getirememesi ya da uygulayamaması söz konusu hak ya da hükümden feragat edildiği anlamına gelmez ve işbu belge kapsamında taraflardan birinin herhangi bir ihlal ya da hatadan muaf olmaması önceki veya sonraki ihlal veya hatalardan muafiyet anlamına gelir.

Yetkili yargı alanı içindeki bir mahkeme tarafından bu Koşulların herhangi bir hükmünün geçersiz olduğu anlaşılırsa, buna rağmen taraflar mahkemenin tarafların hükümde yansıtılan niyetlerini geçerli kılmaya çalışmasına yönelik mutabık kalır ve bu Koşulların diğer hükümleri tam olarak yürürlükte olmaya devam eder.

İşbu belge ile bu Koşulları yerine getirebilmek için Koşulların elektronik versiyonuna ya da işbu belgenin taraflarca imzalanmamış olmasına dayanılarak yapacağınız her türlü savunmadan feragat ediyorsunuz.

İletişim. Bu Koşullar hakkında herhangi bir sorunuz olursa lütfen bizimle iletişim kurun: info@BKurumsal.com